Fællesskaberne

 

Fælles­skab­erne 2021

Se videoer og læs om de frivillige fællesskaber, der er blevet indstillet til Årets Fællesskabspris 2021.

Regnbuestundens frivillige

Regnbuestundens frivillige tæller en gruppe på ca. 5-10 personer, der hver onsdag mødes på plejehjemmet Slottet.

Hver onsdag samles de frivillige med ældre LGBT+-beboere fra Slottet og øvrige plejehjem i byen.

Her deler de personlige erfaringer, gode historier, interesser som musik, litteratur, samfundsforhold og meget andet rundt om kaffebordet.

Regnbuestundens frivillige har formået at skabe et varmt, stærkt og betydningsfuldt fællesskab for ældre LGBT+-borgere i København.

Walk & Talk Vanløse

Walk & Talk Vanløse er en forening, der organiserer grupper af københavnere, som har lyst til at kombinere fællesskab og motion gennem gåture i Vanløse og omegn.

Medlemmerne er inddelt i grupper efter interesse, tempo og hvilken ugedag, der passer bedst.

Walk & Talk Vanløse samarbejder blandt andet med Center for Genoptræning Vanløse, der henviser borgere, som har været i genoptræning og ønsker at vedligeholde deres træning.

Foreningen har fokus på at tage godt imod nye medlemmer, skabe en god stemning og hyggelige stunder, og ikke mindst et godt socialt netværk mellem deltagerne.

Frivillige instruktører på pårørendekurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende"

Københavns Kommunes pårørendekursus er for alle pårørende over 18 år, der har en nærtstående, som lever med en langvarig eller kronisk sygdom.

Kurset ledes af frivillige instruktører, der selv er eller har været pårørende til langvarig syge og har mærket på egen krop, hvor slidsomt det kan være.

De frivillige instruktører har en væsentlig rolle på kurserne som rollemodeller, og ved at vise styrker, sårbarheder og dele ud af egne erfaringer på kurserne inspirerer de andre pårørende til at takle hverdagen som pårørende.

De fleste instruktører har selv deltaget på kurset, og har efter endt kursusforløb haft et ønske om at give redskaberne fra kurset videre og gøre en forskel for andre pårørende.

Læseforeningen

Læseforeningens læsegrupper er sociale fællesskaber, hvor ældre københavnere mødes og taler om litteratur.

Læsegrupperne ledes af frivillige læseguider, som læser den valgte litteratur højt for deltagerne, og alle kan være med uanset fysiske, psykiske og kognitive begrænsninger. I læsegrupperne genfinder deltagerne læseglæden, fordi de får mulighed for inspirerende og nærværende samtaler, om den litteratur, de lyttet til. 

Læseforeningen har i alt 30 grupper med hver 5-10 deltagere, som mødes ugentligt.

Verdens kvinder i Danmark

Verdens kvinder i Danmark er en forening, som har til formål at fremme ligestilling og understøtte kontakten mellem kvinder i hele verden.

Foreningen arbejder for at styrke integrationen af indvandrerkvinder i det danske samfund og styrke en positiv offentlig holdning til integrationsproblemer.

Verdens kvinder i Danmark er indstillet for deres tilbud ”Besøg på modersmål”, hvor ensomme ældre migranter får tilbudt en besøgsven, som de kan tale med på deres modersmål.

Gennem deres store netværk og i samarbejde med Københavns Kommune arbejder Verdens kvinder i Danmark aktivt for at finde ensomme ældre, som vil have glæde af tilbuddet.

Herreklubben v/ Røde Kors Hovedstaden

Herreklubben er et fællesskab for mænd over 65 år, som bor i København.

Fællesskabet er et aktivt mødested, der tager på udflugter, laver mad, synger sange og hjælper med praktisk/håndværksmæssige opgaver i netværkshuse, kvindeherberg og for sårbare borgere, som deltager i Røde Kors Hovedstadens aktiviteter.

I Herreklubben skabes der plads til nærvær og gode snakke, mens “der ordnes”.

Trygfonden besøgshunde

Trygfondens Besøgshunde er et gratis tilbud til alle ældrehjem og plejeboliger i Danmark.

I Københavns Kommune skaber ordningen blandt andet glæde på kommunens mange plejehjem, men også for yngre mennesker med demens, der kommer i et aktivitetstilbud. Her bliver der både nusset og gået tur og skabt et fællesskab og nærvær omkring besøgshunden.

Hundene, som alle har et muntert og roligt sind, får de ældre til at slappe af og giver dem et smil på læben samtidig med, at de også giver anledning til samtaler mellem ejeren og de ældre.

COVID-19 vaccineledsagelse v/ Røde Kors Hovedstaden

I samarbejde med København Kommune har Røde Kors Hovedstaden etableret en ledsagerordning, hvor frivillige ledsager borgere til Covid-19 vaccinationer.

Tilbuddet er for borgere, som har brug for en særlig tryghed i forbindelse med, at de skal vaccineres. Borgerne bliver hentet ved eget hjem af den frivillige eller en Røde Kors bus og følges til døren igen efter overstået vaccination.

Siden februar 2021 har frivillige ledsaget knapt 1200 borgere til Covid19-vaccination.

Ældre i fokus

Ældre i Fokus er et lokalt projekt, der er opstået på en række FSB-ejendomme i Nordvest og henvender sig til svage ældre over 65, som er i risiko for at blive ensomme og isolerede.

Projektet skal afdække behovet for – og udvikle – nye konkrete tiltag, som kan inkludere ensomme 65+’ere, uanset etnicitet og kulturbaggrund. Målet er at forebygge at socialt aktive 65+’ere ender i ensomhed eller isolation som følge af pludseligt livsændrende begivenheder.

Projektet har løbet i 21 måneder og gjort en stor forskel for målgruppen – ikke mindst på grund af særlige indsatser i coronatiden, hvor projektet hele tiden har måttet finde nye veje sammen med brugerne.

Mænds mødested i Elefanthuset

Mænds Mødested Elefanthuset er et uformelt fællesskab for københavnske mænd, der har eller har haft kræft.

Fællesskabet er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og holder til i Center for Kræft og Sundhed.

Mødestedet giver mulighed for, at mænd frivilligt kan komme og deltage i aktiviteter, de selv har taget initiativ til, og som de selv står for at drive i dagligdagen. Derudover er der træningshold, madhold og kor, og det er gratis at deltage.

Mødestedet har stor betydning for deltagerne, som får styrket deres mentale overskud og livskvalitet.

Elderlearn

Elderlearn er et fællesskabskoncept, hvor sprogstuderende udlændinge mødes med ældre danskere for at lære dansk og have en hyggelig stund med hinanden.

Fællesskabet skaber en gensidig glæde hos begge parter: Den ældre får rig mulighed for at bruge sin viden om dansk kultur og samtidig være til konkret hjælp for en yngre person, mens den sprogstuderende får trænet sin sprogkundskaber.

At hjælpe andre skaber højere selvværd, større glæde i hverdagen og er med til at nedbryde ensomhed. På den måde arbejder Elderlearn for at bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at skabe et sammenhold mellem to voksende grupper i samfundet: ældre og udlændinge.

Kofoed 65+

Kofoed 65+ er en selvstændig forening dannet af tidligere elever fra Kofoeds Skole.

Foreningen består af en blandet gruppe af folkepensionister fra alle samfundslag, som gør tilværelsen god og indholdsrig for hinanden ved forsat at udbygge det sociale netværk for ældre omkring faciliteterne på Kofoeds Skole.

Konkret mødes de om en lang række forskellige aktiviteter fra dans og gymnastik over sprog- og IT-undervisning til fællessang, håndarbejde og malerhold. De tager også på ture sammen.

Kofoed +65 er bygget op omkring princippet hjælp til selvhjælp - når man hjælper hinanden, hjælper man i realiteten også sig selv. De fag og aktiviteter, som udbydes, er således udelukkende drevet af frivillige lærere, tovholdere og bestyrelsesmedlemmer.